Gwarancja

Warunki skorzystania z Gwarancji 

§1.  Na czym polega Gwarancja ZdamyTo ? 
E-kurs  na prawo jazdy ZdamyTo.pl gwarantuje Ci (po spełnieniu warunków określonych w kolejnym punkcie) dostęp do e-learningu tak długo, aż zdasz państwowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat B.  
Bierzemy odpowiedzialność za przygotowany E-kurs i gwarantujemy, że jeśli zaliczysz z wynikiem ponad 80% wszystkie tematy, a mimo to jakimś cudem nie zdasz egzaminu państwowego. Dostęp do E-kursu zostanie dla Ciebie przedłużony o miesiąc. 
 
     § 2. Jakie są warunki obowiązywania Gwarancji
1.  Użytkownik powinien wypełnić poprawnie swoje dane osobowe w edycji konta:
https://www.zdamyto.com/action/user/edit (dane powinny być uzupełnione przed zakupem abonamentu) 
2. Użytkownik powinien zakupić Abonament E-kurs 90 dni (Abonament E-kurs 31 dni nie podlega gwarancji) 
3. Użytkownik powinien zaliczyć każdy temat E-kursu z wynikiem ponad 80%  (wynik ponad 80% „postęp w nauce” oraz „Najlepszy wynik w ćwiczeniach” dla każdego tematu). Swoje wyniki można sprawdzić tutaj: https://www.zdamyto.com/elearning/kat_B/result#wo_intro
4. Użytkownik powinien rozwiązać z wynikiem pozytywnym conajmniej 200 zestawów egzaminacyjnych znajdujących się na stronie www.zdamyto.pl/nowe_testy_prawo_jazdy 
5. Użytkownik powinien zapisać się na egzamin najpóźniej 14 dni po wygaśnięciu Abonamentu E-kurs. 
6. Użytkownik który nie zdał państwowego egzaminu teoretycznego  oraz spełnił punkty 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu, aby skorzystać z gwarancji powinien zeskanować druk otrzymany w WORD z widocznym wynikiem negatywnym egzaminu.
 Skan należy wysłać na zdamyto@gmail z tytułem maila zawierającym numer id użytkownika oraz imię i nazwisko. Id użytkownika można sprawdzić tutaj: https://www.zdamyto.com/action/user/account. 
Przykładowy tytuł/temat maila: id 99999 Ania Kowalska
 
 
   § 3. Postanowienia końcowe: 
1. Zapisy Gwarancji mogą ulec zmianie o czym każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.
2. Właściciel portalu Zdamyto.pl  może odmówić Użytkownikowi przedłużenia dostępu do E-kursu w warunkach spornych; w szczególności, gdy Użytkownik nie spełnił warunków z paragrafu § 2 lub nie przestrzegał regulaminu serwisu zdamyto.pl  
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka